Menu

מיתוג חברת הבונים

bg_habonim

איך למצוא את הגורם המבדל ולמתג אותו נכון?

חברת הבונים הינה יצרנית בינלאומית לברזים ומפעילים תעשייתיים. כחלק ממהלך אסטרטגי רחב הוחלט על תהליך מיתוג אשר יסייע בבידולה מול ענקי השוק.
בהובלת מקסמרק, קבעה קבוצת מיקוד שכללה את הנהלת החברה, את המבדל, את אופייה המיוחד ויתרונותיה האמתיים ללקוח. על בסיס המיקוד בוצע מיתוג כולל המציג את הקשר החזק בין הבונים והתעשייה, ניסיונה, ובעיקר את העובדה שחברת הבונים נענית לכל אתגר שמציבים לה לקוחותיה.
הסלוגן שנקבע HABONIM. Inspired By Challenge מתאר היטב את אופייה המיוחד של החברה ונכונותה להיענות לאתגרים.
תהליך המיתוג כלל השקה ללקוחות החברה שמטרתו גיוס העובדים למהלך ולדרך, ופעילות שיווקית ערה בערוצי השיווק המסורתיים ובערוצי האון-ליין.

The Maxmark touch

הצלחתה של חברת הבונים לאורך השנים נובעת משמירה עקבית על איכות המוצרים ומחשבה מחוץ לקופסא.

Maxmark מקסמרק

Maxmark מקסמרק