Menu

מיתוג חברת ורגוס

var-bg

מדג קטן לכריש גדול – איך מבדלים יצרן ישראלי בשוק של “ענקים” ?

חברת ורגוס מקבוצת אהרנברג הבינלאומית, הינה יצרנית כלים לעיבוד מתכת השומרת בקנאות מאז הקמתה לפני למעלה מ-50 שנה על תדמיתה כחברה המספקת פתרון איכותי ומקצועי ללקוחותיה בשוק רווי מתחרים, גדולים כקטנים.
יחד עם הנהלת ורגוס, הגדרנו מטרה אחת עיקרית, לבדל את ורגוס מכל האחרים ולמצב אותה כשחקנית משמעותית ומוערכת בעולמם של ענקי שוק עולמיים. פעילות המדגישה את העובדה שורגוס ממשיכה, כל הזמן, להפתיע את השוק עם מוצרים חדשים ואיכותיים תוך שמירת מעמדה כחברה איכותית, “מקצוען אמיתי”.
בתהליך קונסיסטנטי, ביצירתיות, בניהול אמיץ ו”ראש אחר” נבנתה תדמיתה החדשה של ורגוס. בשלב הראשון גובשה נראות אחידה לחברת האם ולחברות הבת הפרושות ברחבי העולם, נבנו מחדש כל כלי השיווק המדגישים את חוסנה של החברה ומגוון מוצריה. בשלב השני הושקו מספר קמפיינים שיווקיים למספר קווי מוצר בגיבוי פעילות שיווקית ערה וחדשנית. בשלב השלישי הושק קו מוצרים חדש אשר הופך את ורגוס לשחקן משמעותי בשוק העולמי.

The Maxmark touch

ורגוס נוחלת הצלחה מסחרית הולכת וגדלה. בסקרי שוק הנערכים בעולם עולה שורגוס הינה אחת החברות המוערכות בשוק.

pic01
Maxmark מקסמרק

Maxmark מקסמרק