לוקחים אתכם

מהמקום בו אתם נמצאים היום

אל המקום אליו

אתם רוצים להגיע.