"הופכים חברות

תעשייה למותג

ומובילים אותן

לצמיחה ומובילות

בארץ ובעולם"